Hajrija

Razbolje se lijepa HajrijaPod orahom i pod jorgovanom

Ob'lazi je c'jeli Mostar redomA najviše tri dilbera mlada

Prvi veli: "Boluješ li, Hajro?!"Drugi veli: "Bolov'o bih za te!"Treći veli: "Ja bih umro za te!"

Progovara lijepa Hajrija:"Niti boluj, niti umri za...