Izdanja Izdanja
2006

DAMIR IMAMOVIĆ TRIO: “SVIRA STANDARDE”

Pjesme:

1. Lov lovio Muhareme
2. Teško meni jadnoj u Saraj'vu samoj
3. Na hastalu gori svijeća
4. Omer beže
5. Djevo, djevo
6. Moj behare
7. Kraj potoka bistre vode
8. Oj, međice, međice
9. S one strane Plive
10. Sejdefu majka buđaše

Gitara i vokal: Damir Imamović
Violina: Vanja Radoja
Kontrabas: Edvin Hadžić
Snimao: Saša Karabatak
Miks: Nedim Imamović
Fotografija: Almin Zrno
Dizajn omota: Šejla Kamerić
Datum prvog objavljivanja: septembar 2006.

NEWSLETTER