Nastupi Nastupi
11.02.2011 00:00

"U traganju za bojom kestena" - premijera, Mostarski teatar mladih

Mostar Bosnia & Herzegovina

Režija: Stevan Bodroža
Tekst: Safet Plakalo
Igraju: Enes Salković i Amra Prutina
Muzika: Damir Imamović

NEWSLETTER