Nastupi Nastupi
05.12.2015 12:00

Razgovor o temi "Šta je to sevdah?! Trendovi u definiranju žanra"

Sarajevo Bosnia & Herzegovina

Učestvuju: Tamara Karača-Beljak (Muzička akademija Sarajevo), Timur Sijarić (Institut za znanost i istraživanje, Beč), Kim Burton (Royal Holloway University, London) i Damir Imamović (domaćin i autor izložbe "Sevdah, umjetnost slobode")
Umjetnička galerija BiH

NEWSLETTER