Nastupi Nastupi
14.05.2011 00:00

"Lasice", premijera, CNP

Podgorica Montenegro

Režija: Stevan Bodroža
Tekst: Bojana Mijović
Muzika: Damir Imamović (feat. Timur Sijarić, sax, & Božidar Vrećo, glas)

NEWSLETTER