Nastupi Nastupi
02.03.2013 20:00

Karim Zaimović: "Tajna džema od malina" - pozorišna premijera

SARTR, Sarajevo Bosnia & Herzegovina

Režija: Selma Spahić
Igraju: Alban Ukaj, Snježana Alić, Jasenko Pašić, Ermin Bravo, Adi Hrustemović, Benjamin Bajramović
Muzika: Damir Imamović

NEWSLETTER