Nastupi Nastupi
27.05.2023 13:00

Damir i Aleksandar Hemon na Hay Festivalu!

Hay Festival - Llwyfan Cymru – Wales Stage United Kingdom

Aleksandar Hemon and Damir Imamović
THE WORLD AND ALL THAT IT HOLDS

Saturday 27 May 2023, 1pm
Llwyfan Cymru – Wales Stage


Za više informacija: https://www.hayfestival.com/p-20164-aleksandar-hemon-and-damir-imamovic.aspx

NEWSLETTER